อบต.ด่านแม่ละเมาประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้าง  
 

อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
1สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านห้วยยะอุ
2. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ2 บ้านปางส้าน
3. ซ่อมแซมถนนดินในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ สายทางเข้าบ้านธงชัย หมุ7 บ้านธงชัย
4.ซ่อมแซมถนนดินในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ สายทางเข้าบ้านธงชัย หมุ8บ้านห้วยปลาหลด
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่6 สายทางบ้านแม่ห้าง
ติดต่อ 055-808080ต่อ13

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 413 ท่าน