อบจ.ตากสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 

อบจ.ตากสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ติดต่อ 055-518315

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2557 เวลา 10.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 292 ท่าน