เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ปี 2557 และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2557 เวลา 11.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 382 ท่าน