อบต.ยกกระบัตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553  
 

ตำแหน่งที่รับสมัคราอบคัดเลือก

1.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน  1  อัตรา
2.ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน  1  อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
   จำนวน  1  อัตรา
4.คนงานทั่วไป (พนักงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 0-5551-5246 และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เบอร์โทรศัพท์ 0-5559-7137,0-5559-2222

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2552 เวลา 16.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2598 ท่าน