การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานสูบน้ำฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2552 เวลา 16.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1308 ท่าน