เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ O-NET ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ (เพิ่มเติม) (ที่ ตก 0023.3/ว 1313 ลว.3 ก.พ.57)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2557 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 339 ท่าน