การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2552 เวลา 09.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1887 ท่าน