(อบต.แม่สอง)ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 15.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 272 ท่าน