(ทต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E1/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 15.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 328 ท่าน