(ทต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 7 เลขที่ E2/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 15.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 262 ท่าน