(ทน.แม่สอด)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 14/2557 การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 /2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 14.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 347 ท่าน