(อบต.ประดาง) ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 16.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 307 ท่าน