(ทน.แม่สอด)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 15/2557 การจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเด็กนักเรียนบ้านไกล จำนวน 2 หลัง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 16.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 290 ท่าน