(ทต.ท่าสายลวด)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 16.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 302 ท่าน