(อบต.แม่อุสุ) ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินชนาดใหญ่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 16.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 287 ท่าน