การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 274 ท่าน