อบจ.ตากประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 12.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 283 ท่าน