ทน.แม่สอดประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 12.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 246 ท่าน