ทน.แม่สอดประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑิต จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16.04 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 313 ท่าน