ทน.แม่สอดมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างจำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 278 ท่าน