เทศบาลแม่ตาวประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 121 รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 317 ท่าน