เทศบาลแม่ตาวมีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 299 ท่าน