อบต.แม่วะหลวง จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 16.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 310 ท่าน