ทต.ทุ่งหลวงประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสถานศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 302 ท่าน