อบต.ท้องฟ้าประกาศสอบราคาซื้อเครื่อสูบน้ำ 2 ชุด และปั๊มน้ำ 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2557 เวลา 09.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 297 ท่าน