(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 17/2557 การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2557 เวลา 13.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 255 ท่าน