(ทน.แม่สอด) ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2557การจ้างโครงการปรังปรุงอาคาร OTOP  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2557 เวลา 13.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 283 ท่าน