ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 11.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน