ขอเชิญประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต. จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 12.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน