อบต.แม่กาษาประกาศสอบราคาซื้อ/จ้างเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 10.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 295 ท่าน