โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 248 ท่าน