โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 284 ท่าน