สรุปผลและรายชื่อหน่วยงานที่ดีรับรางวัลตามโครงการ " อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 254 ท่าน