อบจ.ตากประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 10.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 304 ท่าน