อบต.ช่องแคบประกาศสอบราคาจำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 10.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 342 ท่าน