อบจ.ตากประกาศสอบราคาจ้างจักทำสื่อประชาสัมพันธื  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 10.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 287 ท่าน