ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 287 ท่าน