ทน.แม่สอดประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 10.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 318 ท่าน