(ทน.แม่สอด)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 18/2557 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2557 เวลา 15.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 357 ท่าน