(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E 18/2557 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4ชั้น 12 ห้องเรัยน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 14.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน