(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E16/2557 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 14.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 373 ท่าน