โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา 15.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 996 ท่าน