การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2552 เวลา 16.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1626 ท่าน