มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2552 เวลา 16.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1065 ท่าน