(อบต.รวมไทยพัฒนา) เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอืเล็คทรอนิกส์ เลขที่ E1/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 14.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 291 ท่าน