(เพิ่มเติม) ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีถือจ่าย (ครูผู้ดูแลเด็ก)  
 

ขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 57 (จัดส่งมาที่ท้องถิ่นจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด)

เว็บแรก
http://www.taklocal.org/news_detail.php?id=9284

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1102 ท่าน