อบต.ขะเนจื้อ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2557 เวลา 10.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 265 ท่าน