รายงานความเคลื่อนไหวผู้สอบแข่งขันได้เทศบาลเมืองตาก (1-18 ธ.ค. 52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1235 ท่าน