รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 15 ธ.ค. 52  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 15.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1386 ท่าน