รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 15.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3218 ท่าน